مدارک

جهت ارسال مدارک خود باید تا 72 ساعت پس از ثبت نام کارت ملی و صفحه اول شناسنامه و قبض موبایل دائمی خود را در بخش مدیریت مدارک پنل کاربری آپلودنمایید
برای ارسال مدارک وارد محیط کاربری خود شوید و از نوار ابزار بالای صفحه گزینه ارسال مدارک را انتخاب کنید و موارد بالا را انجام دهید.
در غیر این صورت سامانه مسدود خواهد شد.